Про нас

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Дошкільний навчальний заклад №46 запрошує дітей раннього та дошкільного віку

Основні засади, на яких грунтується організація навчально-виховного процесу в нашому садочку:

– «Здоров´я дитини – понад усе!»;

– розвиток творчості й фантазії у дітей і працівників;

– створення в закладі доброзичливого мікроклімату між дорослими і дітьми;

– врахування індивідуальних психологічних особливостей кожної дитини;

Головною метою закладу дошкільної освіти №46 комбінованого типу міста Житомира є забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

Діяльність  дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 – збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– формування у дітей гігієнічних навичок;

– формування у дітей основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

– надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

– організації проведення лікувально-профілактичної роботи з дітьми спеціальних груп.

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня і обсягу;

– створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини у закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

–  відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованців.

 

В закладі функціонують 11 вікових груп. 
Працюють 3 групи 12-годинного перебування (07.00 – 19.00)
5 груп 10,5-годинного перебування (07.30-18.00)
З 01.09.2017 р. в ДНЗ функціонують 2 спеціалізовані групи для дітей із затримкою психічного розвитку.

1 група логопедична (різновікова)

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керується:

– Законом України «Про дошкільну освіту»;
– Законом України «Про освіту»;
– Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні;
– Положенням про дошкільні навчальні заклади;
– Власним Статутом та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– створення умов для повноцінного виховання, навчання та комфортного перебування дітей;

– взаємодія сім´ї та дошкільного закладу з питань формування фізичного, психологічного та соціального здоров´я дошкільників;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду.

Відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» педагоги впроваджують нові методики і технології навчання. У всіх вікових групах створено предметно-ігрове середовище, яке сприяє повноцінній реалізації потенційних сил дитини. Протягом усього дня перебування в садочку та в процесі навчальної діяльності діти набувають життєвих навичок, отримують знання про оточуючий світ, оволодівають універсальними засобами життєдіяльності.

Турбота про фізичне та психічне здоров´я завжди була і залишається одним із пріоритетів закладу, тому педагоги всебічно сприяють оптимізації рухового режиму, використовуючи всі засоби фізичного виховання в різних організаційних формах.

Мовленнєва компетентність дошкільника, як запорука успішної підготовки до навчання у школі впроваджується у повсякденному житті, включаючи заняття, ігрову діяльність, дитячу творчість, виставки дитячих робіт, концерти, розваги, хвилинки милування природою.

Важливого значення в роботі набувають питання виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до себе та ближнього: самосприйняття, впевненість, радість власної спроможності, почуття свободи, помірковане ставлення до труднощів, критики, помилок, переживання, співчуття та співрадості, готовності допомагати, проявляти прихильність один до одного.

Працівники дошкільного закладу велику увагу надають оздоровленню та загартуванню дітей.

Музично-естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в якій усі види діяльності в поєднанні їх змістовного, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичної активності, ініціативи дітей. Також музикотерапія використовується і на заняттях з фізичної культури, з образотворчої діяльності, під час гімнастики.

В закладі плідно працюють гуртки:

– “До-мі-солька” (вокального співу)

– “Веселі музики” (гри на дитячих музичних інструментах)

– “Весела Аеробіка”

Направленість методичної допомоги закладу спрямована на формування педагогічної компетентності педагога, його професійної зрілості.

В нашому садочку працює дружній колектив педагогів та обслуговуючого персоналу, який має багаторічний досвід спілкування з дітьми різного віку. Наші основні критерії у роботі – вміння педагога з повагою відноситися до дитини, з розумінням перейматися проблемами дітей, щире бажання прийти на допомогу у важку хвилину не тільки дитині, а й батькам, і своїм колегам.

Наші співробітники – це творчі, ініціативні, відповідальні, справедливі люди, для яких робота не лише необхідність, а перш за все величезна відповідальність і задоволення

Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10025

провулок Шкільний, 6

Дні прийому

Понеділок - 10.00 - 13.00

Середа - 14.00 - 18.00

Контакти

0412-33-19-12

dnz46zt@ukr.net